• PDF

Základní druhy zárubni

Na následujících obrázcích jsou základní druhy zárubní

Každý druh zárubně lze použít jak pro vnitřní tak vchodové dveře

Vnitřní zárubně  jsou bez těsnění nebo s jednoduchým těsněním (obr),vchodové zárubně  s dvojitým těsněním

                                             Obložková zárubeň

                                              Příčný řez

                                              Strana B 

 

obložka v3

                                                 Strana A

                      Pohled ze strany A                                     Pohled ze strany B

dresinpredekpredek

 

                                    Polobložková zárubeň verze A

                                             Příčný řez

                                             Strana A

 

poloobložka A v3

                                                Strana B

 

                        Pohled ze strany A                                                      Pohled ze strany B

 

dresinpredekzadek

                                           Polobložková zárubeň verze B

                                             Příčný řez

 

                                             Strana B

poloobložka B v3

                                           Strana A

 

                 Pohled ze strany A                                                Pohled ze strany B

dresinpredekzadek

                                                         Rámová  zárubeň

                                                    Příčný řez

                                                    Strana B 

 

rámová v3

                                                                     Strana A

                        Pohled ze strany A                                                      Pohled ze strany B

dresinzadekzadek